AFF

Hind sisaldab:
  • teoreetilise maapealse koolituse
  • langevarju pakkimise
  • langevarju, spets.ülikonna, kiivri, kõrgusemõõtja, prillide ja kinnaste renti
  • 7 hüpet

Kursuse maksumus 
(7 hüpet): 1200 €

Koolitus + 1 tase: 280 € / hüpe
2-3 tase: 125 € / hüpe
4-7 tase: 90 € / hüpe

Video: 35 € / hüpe

AFF

AFF meetod (AFF: Accelerated FreeFall – kiirendatud vabalangemisõppe) on välja töödatud Kenneth Coleman ‘i(USA) poolt individuaal-intensiivsete õpingute läbiviimiseks neile, kes tahavad tegeleda langevarjuspordiga. Programmis kasutatakse spetsiaalset varustust, mis on kasutuses kaasaegses langevarjuspordis ja muidugi ka parimat ettevalmistusmetoodikad. Kõik hüpped teostatakse kõrguselt mitte vähem kui 3000m.
Suurim erinevus teisitest metoodikatest seisneb selles, et hüppamise ajal tudengit toetavad instruktorid. Sel viisil toimub õppimine effektiivsemalt, väiksema hüpete arvuga ja minimalse riskiga kõikidel hüpamisetappidel: vabal langemisel, kupli juhendamisel ja maandumisel.

AFF programm koosneb 7-st tasemest – erinevad oskused ja harjutused, mida peab tudeng endale selgeks saama. Iga tase koosneb maapealsest ettevalmistusest ja arvestushüppest, kus tudeng saab kasutada õpitut teooriat praktikal. Need tasemed on jagatud kaheks etapiks.

I etapp – “Esmased oskused”, tase: 0-3. Etapi läbimise jooksul omandab tudeng esmaseid oskuseid ja teadmisi vabalangemisest. Esimese hüppe (0 tase) teeb tudeng tandemhüppe koos instruktoriga. Tudeng sooritab hüppe ajal ettenäidatud ülesannet, mida ta on saanud maa peal instruktori käest. Selle hüppega tutvub tudeng vabalangemisega, õpib kontrollima kõrgust ja keha asendit, osaleb langevarju avamisel, varju juhtimisel ja maandumisel. Järgmised hüpped toimuvad kahe instruktoriga ja nende hüpete eesmärgiks on õppida eralduma lennukist, langeda stabiilselt, kontrollida kõrgust, iseseisvalt avada langevarju ja juhtida seda ohutult ning maanduda. Tudeng omandab kõiki neid oskuseid tehes intensiivselt trenni maa peal ning otsese instruktorite kontrolli all õhus.

II etapp – “Manööverdus”, tase: 4-7. Etapi eesmärgiks on arendada vabalangemise ajal manööverdamisoskusi. Iga selle etapi taseme läbimisel tuleb tudengil sooritada mitmeid manöövreid õhus: salto ette ja taha ning näidata oskust liikuda vajalikus suunas vaba langemise ajal. Omandatakse oskusi langevarjujuhtimises ja maandumises ettenäidatud rajoonis. Nendel etapidel kindlustab tudegit üks instruktor.

Tudeng õpib ohutust ja tegutsemist erijuhtumitel, omandab oskust orienteeruda õhus ja hüpetes koos teiste langevarjuritega. Tudeng läheb edasi järgmisele tasemele ainult siis, kui tal on materjal täies mahus selge ning on saavutatud kõikide püstitatud ülesannete eesmärgid – ja see ei olene tehtud hüpete arvust. Teie soovil saab hüppeid filmida analüüsiks instruktoriga või lihtsalt mälestuseks.

Kui tudeng on läbinud AFF programmi kõik 7 taset täies mahus, peab ta demonstreerima järgmiseid algaja lengevarjuri võimeid, teadmisi ja oskusi:
– Iseseisvalt varustuse ettevalmistamises
– Teadmisi hüpete ohutusest
– Vabalangemise oskust
– Oskust maanduda ettenähtud alal

Peale 7-me taseme läbimist saab tudengist algaja langevarjur ja ta astub järgmisesse õpimisetappi.